Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

La Universitat de València realitza accions i programes encaminats a millorar la qualitat de les pràctiques en empreses o pràctiques acadèmiques externes. En aquest context, té implantat de manera pionera des de l’any 2012 el Sistema per a l’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes, promogut per la nostra Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, pel qual ja han sigut formats, avaluats i acreditats 500 tutors/as.

VI Convocatòria Sistema per a l'Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques 
Externes