Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Oferta pràctica extracurricular


A. Vull proposar a l’estudiant.
  • L’empresa o entitat que vulga acollir a un estudiant/a concret/a el comunicarà a ADEIT, emplenat el Comunicat de selecció d’estudiants. Aquest document haurà de remetre’s mínim 10 dies abans de l’inici de la pràctica en el cas de ser remunerada o 45 dies abans de l’inici en cas de no ser remunerada.

IMPORTANT: El termini per a enviar el comunicat de selecció per a pràctiques extracurriculars acaba el 7 de juny de 2024 (inclòs). Es tornarà a obrir el termini a partir del 7 d’octubre de 2024 per al curs 24-25.

B. Vull que em proposen a l’estudiant
  • L’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT el formulari d’Oferta de pràctiques externes, que té a continuació.
  • Quan un estudiant ens indique que està interessat en la seua oferta, els enviarem les seues dades perquè puguen posar-se en contacte amb ell i, si escau, acordar l’inici de la pràctica.
  • Per cada estudiant se subscriurà necessàriament un acord de pràctiques, que enviarem per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic) abans de l’inici de la pràctica.

IMPORTANT: El termini per a enviar el formulari d’oferta per a pràctiques extracurriculars acaba el 7 de juny de 2024 (inclòs). Es tornarà a activar el formulari a partir del 7 d’octubre de 2024 perquè puguen oferir extracurriculars per al curs 24-25.

Pràctiques curriculars curs 2023/2024: Poden trobar la informació sobre les titulacions per a 
les quals s'està obert el termini d'oferta, així com les seues condicions i terminis, en el 
següent enllace ofertes curriculars 23/24
Titulacions de la Universitat de València

Graus        Màsters Oficials          Postgraus Propis

Formulari d’oferta pràctiques extracurriculars 2023/2024

El termini ha finalitzat, es tornarà a activar a partir d’octubre de 2024.