Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Oferta pràctica extracurricular


A. Vull proposar a l’estudiant.
  • L’empresa o entitat que vulga acollir a un estudiant concret el comunicarà a ADEIT, amb la suficient antelació (una mitjana de 10 dies abans de l’inici de la pràctica), emplenat el Comunicat de selecció d’estudiants.
  • No podran iniciar-se les pràctiques fins que no reben el corresponent acord de pràctiques.
B. Vull que em proposen a l’estudiant
  • L’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT el formulari d’Oferta de pràctiques externes, que té a continuació.
  • Quan un estudiant ens indique que està interessat en la seua oferta, els enviarem les seues dades perquè puguen posar-se en contacte amb ell i, si escau, acordar l’inici de la pràctica.
  • Per cada estudiant se subscriurà necessàriament un acord de pràctiques, que enviarem per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic) abans de l’inici de la pràctica.
Pràctiques curriculars curs 2022/2023: Poden trobar la informació sobre les titulacions per a 
les quals s'està obert el termini d'oferta, així com les seues condicions i terminis, en el 
següent enllace ofertes curriculars 22/23
Titulacions de la Universitat de València

Graus        Màsters Oficials          Postgraus Propis

Formulari d´oferta