Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

VI Convocatòria Sistema per a l’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes


RESOLUCIÓ SEATPE 2022

La Universitat de València té implantat el Sistema d’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes que ha sigut promogut per la seua Fundació Universitat-Empresa,ADEIT i es desenvolupa sota la direcció de la Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius.

Està dirigit als dos perfils de tutors de pràctiques, d’empresa o entitat i acadèmi cs, i té per objectius els de millorar la qualitat de les tutories, implantar mecanismes per a reconéixer la bona labor de les persones tutores de pràctiques i augmentar el compromís de les empreses i entitats i dels seus professionals amb la formació pràctica del nostre estudiantat.


50 hores de formació innovadora

Consisteix en la realització d’un programa estructurat en dos nivells o accions formatives:

 • Nivell A. Docència i Gestió de la Tutoria de Pràctiques Externes, de 20 hores de duració: 10h en línia de treball personal i 10h virtuals síncrones o presencials (assistència a la jornada inicial, dos tallers grupals i la jornada de clausura).
 • Nivell B. Taller d’Elaboració d’un Projecte Innovador de Tutoria de Pràctiques Externes, de 30 hores en línia de treball personal.

Els dos nivells estan certificats per a totes les persones participants com a accions innovadores pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, en virtut de la resolució que regula la present convocatòria.


Acreditació o esment de qualitat

Després de la superació de les dues accions formatives, s’emet:

 • Acreditació, per a la persona tutora d’empresa o entitat.
 • Esment de Qualitat, per al personal docent de la Universitat.

Realització

El programa es desenvoluparà de març a juliol de 2022

Activitat
Duració
Modalitat
Data
Jornada Inicial
1 hora
(Presencial/en línia síncrona)
23 de març
Curs Nivell A
10 hores
Online
Del 23 de març al 15 de juny
Taller 1
4 hores
(Presencial/en línia síncrona)
26, 27 o 28 de abril
Taller 2
4 hores
(Presencial/en línia síncrona)
10, 11 o 12 de mayo
Curs Nivell B
30 hores
Online
Del 26 de abril al 3 de junio
Jornada de clausura
1 hora
(Presencial/en línia síncrona)
15 de junio

Nota: la modalitat de realització de les accions s’ajustarà a la situació sanitària i en funció de la configuració dels grups.


Places oferides

A 150 tutors i tutores de pràctiques externes de la Universitat de València:

 • 75 professionals d’empresa o entitat.
 • 75 docents.
Admissió

Es realitzarà en virtut de la següent baremació:

 1. Haver sigut acceptat en l’anterior V Edició del *SEATPE 2019: 10 punts.
 2. Ser actualment coordinador de pràctiques externes de centre, de títol o d’empresa/entitat: 4 punts.
 3. Haver sigut coordinador de pràctiques externes de centre, títol o d’empresa/entitat en cursos acadèmics anteriors: 1 punt per any, amb un màxim de 3 punts.
 4. Nombre d’anys que ha col·laborat com a tutor de pràctiques externes de la Universitat de València: 0,5 punts per any, amb un màxim de 3 punts.

S’admetran un màxim de dues persones per empresa o entitat, exceptuant l’administració pública, que es valorarà la seua aplicació en cada cas.
Les sol·licituds seran baremades seguint l’ordre obtingut en els criteris d’admissió. Les persones que no puguen ser admeses per a realitzar el programa, per excés de contingent es tindran en compte per a accedir a la pròxima convocatòria.
Addicionalment a les 150 places, es podran incorporar fins a un màxim de 25 persones pertanyents a institucions amb les quals la Universitat de València establisca un conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques externes, aplicant-se el mateix barem que per a la resta de places.


Sol·licituds

El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la resolució i finalitzarà el 28 de febrer de 2022


Pas 1

Formalització de la sol·licitud de participació a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València:

Seu Electrònica
 • Usuari de la Universitat de València: si forma part de la comunitat universitària, disposa d’un compte d’usuari en la xarxa de la UV. Pot utilitzar l’usuari/contrasenya de la UV per a identificar-se.
 • Usuari extern a la Universitat de València: haurà d’accedir mitjançant sistema cl@ve a través del tràmit registre electrònic.

Una vegada s’haja accedit al procediment de registre electrònic, en la pestanya General, s’ha de seleccionar:

 • Tipus d’Unitat: Fundacions, clíniques i altres.
 • Òrgan al qual es dirigeix: FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA ADEIT.
 • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat_UVPrácticas – SEATPE.

En la pestanya Exposició i sol·licitud, s’ha d’indicar:

 • Fets i raons: Convocatòria SEATPE 2021-2022
 • Sol·licita: Participació en el programa SEATPE 2021-2022
Guia d'ajuda amb el procediment per a emplenar el pas 1
Pas 2

Emplenar el següent formulari d’inscripció:

El termini d'inscripció ha finalitzat

Informació
Resolució de la convocatòria Tauler d'Anuncis de la Universitat
Correcció Resolució

Dubtes i consultes