Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

VII Convocatòria

Sistema d’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes (SEATPE)


CONVOCATÒRIA

La Universitat de València té implantat el Sistema d’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes que ha sigut promogut per la seua Fundació Universitat-Empresa, ADEIT i es desenvolupa sota la direcció de la Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació.

Està dirigit als dos perfils de tutors de pràctiques, d’empresa o entitat i acadèmic o d’universitat. Té per objectius els de millorar la qualitat de les tutories, implantar mecanismes per a reconéixer la bona labor dels tutors de pràctiques i augmentar el compromís de les empreses i entitats amb la formació pràctica dels nostres estudiants.


50 hores de formació innovadora

Consisteix en la realització d’un programa estructurat en dos nivells o accions formatives:

 • Nivell A “Docència i Gestió de la Tutoria de Pràctiques Externes”, de 20 hores de duració: 10 hores en modalitat en línia asíncrona i 10 hores presencials (assistència a la jornada inicial, dos tallers grupals i la jornada de clausura).
 • Nivell B “Taller d’Elaboració d’un Projecte Innovador de Tutoria de Pràctiques Externes”, de 30 hores, en modalitat en línia asíncrona.

Els dos nivells estan certificats per a totes les persones participants com a accions innovadores pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, en virtut de la resolució que regula la present convocatòria.


Acreditació o esment de qualitat

Després de la superació de les dues accions formatives, s’emet:

 • “Acreditació” per a la persona tutora d’empresa o entitat.
 • “Menció de Qualitat” per al personal docent de la Universitat.

Realització

El programa es desenvoluparà d’octubre a desembre de 2024.

Activitat

Duració

Modalitat

Data

Jornada Inicial

1 hora

Presencial

1 d’octubre

Curs Nivell A

10 hores

En línia

De l’1 d’octubre al 18 de desembre

Taller 1

4 hores

Presencial

28, 29 i 30 d’octubre

Taller 2

4 hores

Presencial

19, 20 i 21 de novembre

Curs Nivell B

30 hores

En línia

Del 28 d’octubre al 13 de desembre

Jornada de clausura 1 hora Presencial 18 de desembre

NOTA: Els grups per als tallers presencials es configuraran en funció de les preferències de dies manifestades en el formulari.


Places oferides

A 150 tutors i tutores de pràctiques externes de la Universitat de València:

 • 75 professionals d’empresa o entitat.
 • 75 docents.

Admissió

L’admissió es realitzarà seguint els següents criteris:

1.  Ser coordinador o coordinadora de pràctiques externes de centre o títol de la Universitat de València, o coordinador o coordinadora d’empresa o entitat durant el curs acadèmic 2023/2024: 5 punts.

2.  Ser tutor o tutora de pràctiques externes de la Universitat de València, o tutor o tutora d’empresa o entitat durant el curs acadèmic 2023/2024: 3 punts.

3.  Haver sigut coordinador o coordinadora de pràctiques externes de centre o títol de la Universitat de València, o coordinador o coordinadora d’empresa o entitat en cursos anteriors al 2023/2024: 0,5 punts per curs, amb un màxim de 3 punts.

4.  Haver sigut tutor o tutora de pràctiques externes de la Universitat de València, o tutor o tutora d’empresa o entitat en cursos anteriors al 2023/2024: 0,5 punts per any, amb un màxim de 3 punts.

En igualtat de condicions, es tindrà en compte la data de presentació de la sol·licitud en la seu electrònica de la Universitat de València.

Les sol·licituds seran baremades seguint la puntuació obtinguda en els criteris establits.


Sol·licituds

El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la resolució i finalitzarà el 29 de juny de 2024.

Pas 1

Formalització de la sol·licitud de participació a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València:

1. Per a accedir al tràmit:

Seu Electrònica
 1. Usuari de la Universitat de València: si forma part de la comunitat universitària, disposa d’un compte d’usuari en la xarxa de la UV.
 2. Usuari extern a la Universitat de València: haurà d’accedir mitjançant sistema cl@ve a través del tràmit registre electrònic.

2. Una vegada s’haja accedit al procediment, en la pestanya “General”, s’ha de seleccionar:

 • Tipus d’Unitat: Fundacions, clíniques i altres.
 • Òrgan al qual es dirigeix: FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA ADEIT.
 • Tramitación deseada: Gestiones específicas de la unidad_UVPrácticas – SEATPE.

3. En la pestanya “Exposició i sol·licitud”, s’ha d’indicar:

 • Fets i raons: Convocatòria SEATPE 2024.
 • Sol·licita: Participació en el programa SEATPE 2024.

IMPORTANT: consultar guia amb tot el procediment a seguir per a completar correctament el pas 1.

Guia d'ajuda amb el procediment per a emplenar el pas 1
Pas 2
Emplenar el següent formulari d'inscripció

Informació

Resolució de la convocatòria Tauler d'Anuncis de la Universitat

Dubtes i consultes