Serveis de Formació Online  |  Dpto. de Postgrau i Formació Contínua  |  Tel. 961 583 959  |   formacion.adeit@uv.es

L’Aula Virtual de ADEIT, un entorn de trobada i aprenentatge dinàmic i d’intercanvi, és una iniciativa que es duu a terme des de 1997 per a la implementació de formació tutelada a distància a través d’internet (e-learning).

Els desenvolupaments realitzats i la posada en marxa de noves eines de suport a l’aprenentatge han propiciat la seua aplicació tant a la formació de postgrau de la Universitat de València com a altres accions de formació contínua.

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, SUPORT I DINAMITZACIÓ

Assessorament i orientació a professorat
– 320 professors implicats
– Planificació i coordinació
– Dinamització i secunde

Seguiment i dinamització a l’alumnat
-Més de 25.000 estudiants
-Acompanyament personalitzat
-Resposta a les seues necessitats

Gestió de Continguts
-Maquetació
-Adaptació a nous formats digitals
-Recursos Multimèdia

Gestió tècnica
-Entorn intuïtiu
-Assistència personalitzada

Videoconferències
-700 videoconferències
-Ponències online
-Presentació de treballs

Avaluació de resultats
-Avaluacions online
-Treballs Fi de Màster

Comunitats de coneixement
-Punt de trobada
-Debats online