Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Oferir pràctica curricular


L’empresa o entitat emplenarà el formulari d’oferta de pràctiques externes de la titulació o titulacions amb les quals vulga col·laborar.

Característiques
  • La duració, el període i l’horari dependrà de la titulació sol·licitada (veure condicions en l’oferta específica).
  • Procés d’assignació: l’alumne tria per expedient acadèmic.
  • Totes les ofertes hauran d’especificar el seu programa d’activitats
INFORMACIÓ GENERAL PRÀCTIQUES CURRICULARS
Propostes de col·laboració

A continuació podràs trobar les propostes de col·laboració actives en aquests moments així com l’enllaç per a accedir i emplenar l’oferta. En aquesta taula trobaràs indicat perquè curs es realitza l’oferta.

CentreTitulacions a ofertarEnllaç a la oferta
Escola Tècnic Superior d'EnginyeriaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Multimèdia
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Ciències de Dades
Emplenar oferta
Escola Tècnic Superior d'EnginyeriaMàster Universitari en Ciència de DadesEmplenar oferta
Escola Tècnic Superior d'EnginyeriaMàster Universitari en Enginyeria QuímicaEmplenar oferta
Facultat d'EconomiaGrau en Administració i Direcció d'Empreses
Doble Grau Administració i Direcció d'Empreses + Dret
Grau en Economia
Grau en Finances i Comptabilitat
Grau en International Business
Grau en Turisme
Doble Grau en Turisme + Administració i Direcció d'Empreses
Emplenar oferta
Facultat d'EconomiaMàster Universitari en Planificació i Gestió Processos EmpresarialsEmplenar oferta
Facultat de CC SocialsGrau en Relacions Laborals i Recursos HumansEmplenar oferta
Facultat de CC SocialsGrau en Sociologia
Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
Emplenar oferta
Facultat de CC SocialsGrau en Treball SocialEmplenar oferta
Facultat de CC SocialsMaster Universitari en Gestió CulturalEmplenar oferta
Facultat de Ciències BiològiquesGrau en Biologia
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals
Emplenar oferta
Facultat de Ciències BiològiquesMàster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat AmbientalsEmplenar oferta
Facultat de DretGrau en Dret
Grau en Criminologia
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
Doble Grau ADE + Dret
Doble Grau Dret + Ciències Polítiques
Doble Grau Dret + Criminologia
Doble Grau Sociologia + CC Polítiques
Emplenar oferta
Facultat de DretMàster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalEmplenar oferta
Facultat de Farmàcia i Ciències de
l´Alimentació
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Emplenar oferta
Facultat de Farmàcia i Ciències de
l´Alimentació
Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Emplenar oferta
Facultat de Farmàcia i Ciències de
l´Alimentació
Grau en Ciències GastronòmiquesEmplenar oferta
Facultat de FarmàciaMàster Universitari en Qualitat i Seguretat AlimentàriaEmplenar oferta
Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióGrau en Llengües Modernes i les seues literatures
Grau en Estudis Hispànics
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Filologia Catalana
Grau en Filologia Clàssica
Grau en Traducció i mediació interlingüïstica
Grau en Periodisme
Grau en Comunicació Audiovisual
Emplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióGrau en Educació Social - Pràcticum I (90h)Emplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióGrau en Educació Social - Pràcticum II (430h)Emplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióGrau en FilosofíaEmplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióGrau en Pedagogia - Pràcticum I (90h)Emplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióGrau en Pedagogia - Pràcticum II (400h)Emplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióMàster Universitari en PsicopedagogiaEmplenar oferta
Facultat de Filosofia i CC de l'EducacióMàster Universitari en Educació EspecialEmplenar oferta
Facultat de Geografia i HistòriaGrau en Geografia i Medi AmbientEmplenar oferta
Facultat de Geografia i HistòriaGrau en Història Emplenar oferta
Facultat de Geografia i HistòriaGrau en Història de l'Art
Emplenar oferta
Facultat de Geografia i HistòriaGrau en Informació i DocumentacióEmplenar oferta
Facultat de Geografia i HistòriaMàster Universitari en Cooperació al DesenvolupamentEmplenar oferta
Facultat de PsicologiaMaster Universitari en Psicologia General SanitàriaEmplenar oferta
Facultat de QuímicaGrau en QuímicaEmplenar oferta
Facultat en Ciències MatemàtiquesGrau en MatemàtiquesEmplenar oferta
Facultat en Ciències MatemàtiquesMàster Universitari en BioestadísticaEmplenar oferta