Prácticas  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Guia i beneficis per la tutoria de pràctiques


Guia tutor/a empresa o entitat

Amb la present guia pretenem facilitar la labor que exerceixen els professionals que participen com a tutors dels estudiants que realitzen les pràctiques externes en empreses o entitats.

Guia del tutor/a d'empresa
Beneficis

Els professionals que tutelen pràctiques externes podran gaudir del benefici d’obtindre un certificat de col·laboració i podran sol·licitar el carnet de la Universitat de València.

  • Carnet Universitat de València

El carnet de la Universitat de València li permetrà la utilització de les instal·lacions esportives, préstec de llibres a les biblioteques de la Universitat, descomptes en la Tenda de la Universitat i activació d’un compte de correu electrònic de la Universitat (en cas de no tindre una activa).

Per a la utilització de les instal·lacions esportives, és necessari que el tutor/a de pràctiques, presentant el carnet de la UV, vaig sol·licitar en qualsevol secretària del Servei d’Esports de la UV la validació de la targeta esportiva.

Poden sol·licitar aquest carnet els professionals que hagen tutelat estudiants de la UV en els últims 4 anys i no tinga actiu el carnet.

Recorde que perquè la inscripció siga efectiva haurà de rebre un email de confirmació en el correu electrònic indicat.

  • Certificat de tutor/a d’empresa

En finalitzar la pràctica el tutor/a rebrà a través del correu electrònic que ens haja facilitat un certificat de tutor/a d’empresa amb esment de l’estudiant/s tutelat/s, duració i tipus de pràctica.

En el cas que desitge sol·licitar certificats de cursos anteriors al present, haurà d’emplenar el formulari que apareix a continuació. Recorde que perquè la inscripció siga efectiva haurà de rebre un email de confirmació en el correu electrònic indicat.