Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Per a rebre el certificat que acredita la participació en el programa de pràctiques, sol·licitarà a ADEIT el formulari de sol·licitud de certificat per al tutor acadèmic.

Formulari Sol·licitud Certificat Tutor Acadèmic

Recorde que perquè la inscripció siga efectiva haurà de rebre un email de confirmació en el correu electrònic indicat.