Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Evaluació i certificació de l’estudiant


Avaluació de la pràctica pel tutor/a
  • Al finalitzar la pràctica, el tutor/a d’empresa o entitat rebrà un correu electrònic de ADEIT amb les dades de la pràctica tutelada perquè els verifique.
  • Si les dades no són correctes: haurà de modificar el que corresponga i posteriorment tornarà a rebre un segon correu de verificació.
  • Si són correctes: els confirmarà i emplenarà l’informe final de la pràctica a través de l’accés web que se li facilita, rebent llavors el certificat de col·laboració corresponent a la seua tutoria.
Certificat per a l’estudiant

Una vegada finalitzada la pràctica, l’empresa o entitat expedirà un certificat a l’estudiant amb esment exprés de l’especialitat a la qual haja estat orientada la seua formació, duració i, en el seu cas, rendiment.

Model de certificat estudiant