Associació Professional d’Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

“Per a l’APAFCV, la col·laboració que ara iniciem amb ADEIT, representa una oportunitat per a estrényer llaços amb l’àmbit acadèmic,  convençuts de la importància que té facilitar el camí dels joves que seran la pròxima generació de professionals. Estem compromesos a contribuir al desenvolupament acadèmic i professional dels estudiants, proporcionant-los una perspectiva realista dels desafiaments i oportunitats que enfrontaran en el camp de l’assessoria fiscal”.
Luis Chinchilla Hurtado. President de l’APAFCV.

L’Associació Professional d’Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana, creada en 1985, basa la seua labor en la defensa i promoció dels interessos professionals de l’assessor fiscal, així com en el reciclatge continu d’aquesta figura, proporcionant tota una sèrie de serveis complementaris, que  faciliten la labor diària dels despatxos professionals. Així mateix, l’associació actua com a mediador entre el contribuent i l’Administració, fent partícips als alts representants d’aquesta, de la necessitat de mantindre una estreta col·laboració social.

Web: https://apafcv.com/
Any d’incorporació: 2023