Patronat

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat format per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.

PRESIDÈNCIA
Sra. Ángela Pérez Pérez

SECRETÀRIA
Sra. Encarna Mazón Ballester

PATRONS D’HONOR
Sr. Ramón Lapiedra Civera
Sr. Pedro Ruiz Torres
Sr. Francisco Tomás Vert
Sr. Carlos Pascual de Miguel
Sr. Manuel Broseta Dupré
Sr. Alfonso Maldonado Ros
Sr. Esteban Morcillo Sánchez
Sr. Juan Manuel Pérez Mira
Sra. María Emilia Adán
Sr. Vicent Soler i Marco

PATRONS ELECTES
Persones físiques
Sr. Alejandro Escribá Esteve
Sr. Fernando Ibáñez Ferriol
Sra. Ana Mª Lluch Hernández
Sra. Amparo Oliver Germes
Sr. José Ignacio Pastor
Sr. Javier Quesada Ibáñez

PATRONS ELECTES
Persones jurídiques

PATRONS NATS

Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá
Rectora de la Universitat de València

Sra. Mª Elena Olmos Ortega
Secretària general de la Universitat de València

Sr. Juan Vicente Climent Espí
Gerent de la Universitat de València

Sra. Ángeles Solanes Corella
Vicerectora de Formació Permanent, Transformació
Docent
i Ocupació

Sra. Mª Rosa Donat Beneito
Vicerectora de Transferència i Innovació

Sr. Justo Herrera Gómez
Vicerrector d’Economia i Infraestructures

Sra. Encarna Mazón Ballester
Secretària del Consell Social de la Universitat de València

Patrons nats designats pel Consell Social

  • Sr. Ricard Camarena Ivars
  • Sr. Antonio Calderón Benito
  • Sra. Ana Mª García Alcolea
  • Sr. Francisco Marín Crespo
  • Sr. José Miguel Rosell Tejada

Les empreses del nostre patronat:


AJEV
APAFCV
Banco Sabadell
Banco Santander
CaixaBank
Camara de Comercio
CE/R+
CONCOVAL
CONSUM
DACSA
Familia Martínez
Emivasa
EVAP
Feria Valencia
GH Electrotermia
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Sturtup Valencia
Umivale
VICKY FOODS