Patronat

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat format per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.

PRESIDENT D’HONOR
Sr. Ximo Puig Ferrer

PRESIDÈNCIA
Sra. María Emilia Adán García

VICEPRESIDÈNCIA
D. Fernando Gil Bort

SECRETÀRIA
Sra. Teresa Medrano Varela

PATRONS D’HONOR
Sr. Ramón Lapiedra Civera
D. Pedro Ruiz Torres
D. Francisco Tomás Vert
Sr. Carlos Pascual de Miguel
D. Manuel Broseta Dupré
Sr. Alfonso Maldonado Ros
Sr. Esteban Morcillo Sánchez
D. Juan Manuel Pérez Mira

PATRONS ELECTES
Persones físiques
Sra. Ana Mª Lluch Hernández
D. Javier Quesada Ibáñez
D. Alejandro Escribá Esteve

PATRONS ELECTES
Persones jurídiques

PATRONS NATS

Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá
Rectora de la Universitat de València

Sra. Mª Elena Olmos Ortega
Secretària general de la Universitat de València

Sr. Juan Vicente Climent Espí
Gerent de la Universitat de València

Sra. Isabel Vázquez Navarro
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística

Sra. Mª Dolores Real García
Vicerectora d’Innovació i Transferència

Sra. Mª Adela Valero Aleixandre
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius

Sr. Justo Herrera Gómez
Vicerrector d’Economia i Infraestructures

Sr. Vicente Boquera Amil
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

Patrons nats designats pel Consell Social

  • D. José Gil Castellano
  • D. Fernando Gil Bort
  • D. Luis Arturo León López
  • D. Silvino Navarro Gómez-Ferrer
  • D. José Miguel Rosell Tejada

Les empreses del nostre patronat:


Banco Sabadell
Banco Santander
CaixaBank
Camara de Comercio
Coca Cola Iberian Partners
CONSUM
DACSA
Grupo Martínez
Emivasa
Feria Valencia
Fundació Bancaja
GH Electrotermia
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Umivale
VICKY FOODS