Innovació i Transferència |  Departament d’Innovació i Transferència |  Tel. 96 158 3921  |  transferencia.innovacion@adeituv.es

Aula Oberta per a la Innovació en l’Empresa

Treballem per a:

– Promoure la gestió de la innovació.
– Afavorir l’establiment de fòrums de debat, reflexió i anàlisi entre els diferents actors de la innovació (Universitat, empreses i administració) sobre tendències i perspectives de futur en diferents àmbits i sectors.
– Consolidar xarxes i constituir comunitats d’intercanvi d’experiències en temes específics.
– Aprofundir en la cooperació entre l’Administració, la Universitat i l’Empresa a través de l’estudi de bones pràctiques.
– Afavorir i facilitar les relacions entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial en els àmbits de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Promoure la gestió de la innovación.