La Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General
de València) de la Comunitat Valenciana, coneguda com ADEIT, és un mitjà propi de la Universitat de València
i va ser constituïda mitjançant escriptura pública de data de 13 de juny de 1989. Es tracta d’un ens
adscrit a la Universitat de València, que té personalitat jurídica pròpia i el seu àmbit d’actuació
és el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjudici que puga realitzar accions d’àmbit nacional o internacional.
Els seus objectius són, d’una banda, que la societat aprofite les capacitats de la Universitat i, per un altre, servir de llit per a transmetre a la Universitat les necessitats i inquietuds de la societat en general i les dels sectors productius en particular. Per a això, ADEIT fomenta el desenvolupament d’activitats conjuntes en tots aquells camps que afavorisquen l’intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i progrés econòmic. Els principals eixos d’actuació són els següents:

– Formació, especialització i reciclatge d’universitaris i professionals.
– Pràctiques d’estudiants universitaris en entitats i empreses.
– Assessorament per a la cerca d’ocupació o la creació d’empreses.
– Difusió de la cultura emprenedora.
– Suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement.
– Gestió i participació en projectes europeus.

Som UNIVERSITAT: som mitjà propi de la Universitat de València.
Som EMPRESES: comptem amb el suport de les més representatives empreses i entitats.

Som ADEIT;

Treballem, des de fa més de 30 anys, per a aproximar la Universitat de València al seu entorn socioeconòmic.