La Fundació Universitat-Empresa de València, coneguda com ADEIT, és un mitjà propi de la Universitat de València. Va ser constituïda mitjançant escriptura pública de data de 13 de juny de 1989. Es tracta d’un ens adscrit a la Universitat de València que té personalitat jurídica pròpia i el seu àmbit d’actuació és el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjudici que puga realitzar accions d’àmbit nacional o internacional.
Els seus objectius són, d’una banda, que la societat aprofite les capacitats de la Universitat i, per un altre, servir de llit per a transmetre a la Universitat les necessitats i inquietuds de la societat en general i les dels sectors productius en particular. Per a això, ADEIT fomenta el desenvolupament d’activitats relacionades amb la formació, especialització i reciclatge que afavorisquen l’intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i progrés econòmic.

Som UNIVERSITAT: som mitjà propi de la Universitat de València.
Som EMPRESES: comptem amb el suport de les més representatives empreses i entitats.

Som ADEIT;

Treballem, des de fa més de 35 anys, per a aproximar la Universitat de València al seu entorn socioeconòmic.