Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Nova Informació

A partir de l’1 de gener del 2024, els estudiants de pràctiques acadèmiques seran donats d’alta en la Seguretat Social (Reial decret llei 2/2023, de 16 de març).

Què recull la llei?

Segons aquesta normativa, el compliment de les obligacions de la seguretat social correspon:

  • En el cas de les pràctiques remunerades: a l’entitat que finance el programa i si hi ha cofinançament, a l’entitat que faça efectiva la contraprestació econòmica, com fins al moment.
  • En el cas de les pràctiques no remunerades: a l’entitat on es desenvolupen les pràctiques, llevat que en el conveni s’indique que siga la Universitat qui assumisca aquestes obligacions.

Els costos de les cotitzacions per contingències comuns estan bonificats en un 95% per a totes les pràctiques.

Què farem a la Universitat de València?

La Universitat de València assumirà, durant 2024/2025, el cost i la inclusió dels estudiants a la Seguretat Social per a totes les pràctiques no remunerades de les titulacions oficials. Aquesta circumstància es reflectirà en l’acord que se subscriga per a cadascun dels estudiants.

Estudiants:

La cotització i alta en la Seguretat Social serà efectiva per a tots els estudiants en les modalitats de pràctiques remunerades, no remunerades, curriculars i extracurriculars.

Entitats:

Les entitats que acullen a estudiants en pràctiques remunerades continuaran assumint els costos de la Seguretat Social com fins ara, tal com estableix la nova normativa. En el cas de les pràctiques no remunerades de les titulacions oficials, en el curs 2024/2025, serà la Universitat de València qui assumisca aquests costos.