Portal de Transparència  |  Departament de Serveis Jurídics  | Tel. 96 158 39 86 | francisco.m.pla@fundacions.uv.es

 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquest portal, d’acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a la activitat de la Fundació i establir les obligacions de bon govern.

En aquesta plataforma es podrà accedir a la informació institucional, la referida a l’organització i planificació de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT així com el contingut econòmic.