Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Guía de Protecció Dades


Aquesta guia ofereix les principals indicacions sobre com realitzar les pràctiques complint la normativa en matèria de protecció de dades en el desenvolupament de les pràctiques, tant en entitats privades com públiques.