Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Funcions del tutor acadèmic


Entre les seues funcions específiques, destaquen les següents:

  • Fer un seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor de l’entitat col·laboradora.
  • Facilitar a l’estudiant el calendari de tutories per al seguiment de les pràctiques.
  • Portar a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat i emetre la corresponent qualificació quan es tracte de pràctiques curriculars.