Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE – Universitat de València. Curs 2022/2023


La Fundació ONCE-CRUE Universitats Espanyoles ofereix 6 beques-pràctiques per als estudiants amb discapacitat de la Universitat de València a través de la convocatòria de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit.

L’alumnat amb discapacitat té l’oportunitat de completar la seua formació en tot tipus d’empreses a través d’un període equivalent a tres mesos complets de pràctiques remunerades amb una borsa màxima de 1800 € per cada beca. El període de realització de les pràctiques és de l´1 de febrer al 30 de setembre de 2023.

RESOLUCIÓ: Resolucion_Becas_FONCE_CRUE_UV_22 23

CONVOCATÒRIA: CONVOCATORIA_FONCE_2023

Formulari inscripció (Fi de termini).

IMPORTANT: CUESTIONARIS 

El / l’estudiant, després de l’acceptació de la beca, en les fases en les quals se li indique (inici de la beca, fi de la beca i 6 mesos després de la finalització de la beca), ha d’emplenar un qüestionari breu online d’indicadors del seu procés formatiu i laboral, requerit pel Fons Social Europeu. Emplenar aquests qüestionaris és imprescindible i obligatori per a la persona beneficiària.