Certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat- categoria mitjana

OCA Institut de Certificació, S.L.O. certifica que, d’acord amb la declaració d’aplicabilitat vigent, els sistemes d’informació ressenyats, tots ells de categoria MITJANA i els serveis que es relacionen, de l’organització FUNDACIÓ ADEIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA han sigut auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 311/2022 de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat segons s’indica en el corresponent informe d’auditoria de 10/04/2023.

Els sistemes d’informació que donen suport a:

– La gestió de la formació, especialització i reciclatge d’universitaris i professionals.
– L’assessorament per a l’ocupabilitat o la creació d’empreses.
– La gestió de pràctiques d’estudiants universitaris i titulats en entitats i empreses.
– La difusió de la cultura emprenedora.
– L’organització de congressos i activitats.
– El lloguer d’espais per a l’organització d’activitats.

Número de certificat: 34/5704/23/5027
Data de certificació de conformitat inicial: 09 de maig de 2023
Data de renovació de la certificació de conformitat: 09 de maig de 2025