Declaració de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat

Els sistemes d’informació ressenyats, tots ells de categoria BÀSICA, i els serveis que es relacionen, han superat un procés d’autoavaluació conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons s’indica en el corresponent “Informe de Situació actual d’ADEIT respecte al ENS” de 17 de desembre de 2021 per a:

1. Títols propis de postgrau de la Universitat de València.
2. Serveis d’e-learning.
3. Pràctiques de formació de titulats en empreses.
4. Pràctiques d’estudiants en empreses.
5. Gestió econòmic-administrativa.
6. Gestió de recursos humans.
7. Gestió d’espais i aules de l’edifici.
8. Gestió d’idees d’emprenedoria.
9. Oferta de serveis en la web.
10. Congressos i cursos de formació contínua.