Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Programa Pràctiques Acadèmiques Externes en el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Curs 2023/2024

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques formatives externes remunerades en la seua seu de Madrid als estudiants de la Universitat de València, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

*Recordeu que cal presentar la sol·licitud per duplicat: cal emplenar el formulari d’aquesta web i presentar una instància general habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU. Tota la informació està en la convocatòria, en l’apartat ‘1.4 Presentació de sol·licituds’.