La missió d’ADEIT és

promoure i fomentar les relacions entre la Universitat de València i l’entorn empresarial i professional, facilitant l’intercanvi de les necessitats i coneixements entre ambdues.

La visió d’ADEIT és

ser reconeguda com un referent nacional i internacional per la seua capacitat de generació de models i eines de cooperació entre la Universitat i l’empresa, convertint-se en un agent clau en activitats d’innovació, formació, ocupació i emprenedoria de la Universitat de València.

Els valors d’ADEIT són

  • Visió global de la Universitat de València
  • Integració i coordinació de serveis
  • Satisfacció del client
  • Gestió eficaç i eficient
  • Innovació i millora contínua
  • Sostenibilitat i adaptació al canvi
  • Compromís amb els grups d’interès
  • Coneixement i especialització
  • Professionalitat
  • Confiança i imatge