MOTIVEM  |  Departament d’Ocupació i Emprenedoria  |  Tel. 96 158 39 83  | motivem@uv.es

MOTIVEM és un programa que desenvolupa la Universitat de València en col·laboració amb la seua Fundació Universitat-Empresa ADEIT i la direcció del Vicerectorat d’Innovació i Transferència. El seu objectiu és secundar l’esforç del professorat estimulant la creativitat de l’alumnat i coordinant el desenvolupament de idees en equip.

Un consell acadèmic compost per professorat de la Universitat de València dona suport a la dinamització d’aquesta iniciativa.

La participació del professorat i de l’alumnat és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank.

Coneix MOTIVEM en anteriors edicions