Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Convocatòria pràctiques Registre Mercantil de ValènciaNombre de pràctiques i titulació de l’alumnat

El Registre Mercantil de València ofereix 48 pràctiques extracurriculars per a estudiants de la Universitat de València, distribuïdes de la següent manera:

  • 21 plazas para ADE, ADE-Derecho, Turismo-ADE, Economía y Finanzas y Contabilidad.
  • 27 plazas para Derecho, Derecho-Criminología y Derecho-Ciencias Políticas.

IMPORTANT: amb motiu de la pandèmia de la Covid, el nombre de places podrà veure’s reduït tant per a accedir al curs d’iniciació com per a realitzar les pràctiques.

Requisits de l’alumnat

Complir tots els requisits següents:

  1. Estar matriculat durant el curs acadèmic 2020/2021, en els graus o dobles graus que s’indiquen en la present convocatòria.
  2. Tindre superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, a data 2 de juliol de 2021.
  3. No haver realitzat pràctiques externes en el Registre Mercantil de València.

Duració i calendari

192 hores (90 de formació i 102 de pràctiques) presencials distribuïdes segons el calendari que trobaràs en la convocatòria .

Dotación econòmica

550 € nets per a l’estudiant i pel total de la pràctica. Es donarà d’alta als estudiants en la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds

Fins al dia 23 de juny de 2021 a les 23.00 hores en el següent formulari: