Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

XVII convocatòria de pràctiques externes

Registre Mercantil de València

Convocatòria: CONVOCATORIA_PRACTICAS_REGISTRO MERCANTIL_JUNIO_2023
Presentació: Presentación_Registro_Mercantil_Valencia_2023

El Registre Mercantil de València ofereix 48 places de pràctiques externes extracurriculars per a estudiants de la Universitat de València, distribuïdes de la següent manera:

Nombre de pràctiques i titulació de l’alumnat

  • 21 plazas para ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i Comptabilitat.
  • 27 plazas para Dret, Dret-Criminologia i Dret-Ciències Polítiques.

Requisits de l’alumnat

Complir tots els requisits següents:

  1. Estar matriculat durant el curs acadèmic 2022/2023, en els graus o dobles graus que s’indiquen en la present convocatòria.
  2. Tindre superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, a data 1 de juliol de 2023.
  3. No haver sigut beneficiari amb anterioritat d’aquest programa de pràctiques externes en el Registre Mercantil de València.

Duració i calendari

  • 210 hores (30h formació inicial + 60 h formació continua+ 120h pràctiques) presencials distribuïdes segons el calendari que trobaràs en la convocatòria .

Dotación econòmica

  • 600 € nets per a l’alumnat i pel total de la pràctica. Es donarà d’alta a l’alumnat en la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds: Fora de termini

  • A partir del 26 de juny fins al dia 6 de juliol de 2023. La sol·licitud es realitzarà a la Seu Electrònica de la Universitat de València i a la web d’ADEIT.

Pas 1. Sol·licitud a través del web d’ADEIT.

Pas 2. Presentar sol·licitud a través d’una instància general habilitada a la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU. Instruccions a la convocatòria adjunta.

Tant el pas 1, presentació de la sol·licitud a través de la pàgina web d’ADEIT, com el pas 2, la instància general a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, són dos passos imprescindibles per completar correctament la inscripció en aquesta convocatòria.

Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits esmentats en aquestes bases, incloguin dades que es demostrin ser falses, no es presentin d’acord amb allò especificat o sense tota la documentació exigida.