Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

XVIII convocatòria de pràctiques externes

Registre Mercantil de València

Resolució: Resolución_Registro Mercantil_2024
Convocatòria: CONVOCATÒRIA REGISTRE MERCANTIL_2024

El Registre Mercantil de València ofereix 40 places de pràctiques externes extracurriculars per a estudiants de la Universitat de València, distribuïdes de la següent manera:

Nombre de pràctiques i titulació de l’alumnat

  • 18 plazas para ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i Comptabilitat.
  • 22 plazas para Dret, Dret-Criminologia i Dret-Ciències Polítiques.

Requisits de l’alumnat

Complir tots els requisits següents:

  1. Estar matriculat durant el curs acadèmic 2023/2024, en els graus o dobles graus que s’indiquen en la present convocatòria.
  2. Tindre superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, a data 1 de juliol de 2024.
  3. No haver sigut beneficiari amb anterioritat d’aquest programa de pràctiques externes en el Registre Mercantil de València.

Duració i calendari

  • 210 hores (30h formació inicial + 60 h formació continua+ 120h pràctiques) presencials distribuïdes segons el calendari que trobaràs en la convocatòria .

Dotación econòmica

  • 600 € nets per a l’alumnat i pel total de la pràctica. Es donarà d’alta a l’alumnat en la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds: 

  • A partir del 24 de juny fins al dia 5 de juliol de 2024. Dos pasos:

Pas 1. Sol·licitud a través del web d’ADEIT.

Fora de termini

Pas 2. Presentar sol·licitud a través d’una instància general habilitada a la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU. Instruccions a la convocatòria adjunta.

Tant el pas 1, presentació de la sol·licitud a través de la pàgina web d’ADEIT, com el pas 2, la instància general a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, són dos passos imprescindibles per completar correctament la inscripció en aquesta convocatòria.

Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits esmentats en aquestes bases, incloguin dades que es demostrin ser falses, no es presentin d’acord amb allò especificat o sense tota la documentació exigida.