Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

XVI convocatòria de pràctiques externes

Registre Mercantil de València


Resolució Definitiva Curs Incial de Formació Pràctiques Registre Mercantil 2022
Convocatòria de Pràctiques Externes Registre Mercantil de València 2022
Presentació de Pràctiques Externes Registre Mercantil de València 2022

Nombre de pràctiques i titulació de l’alumnat

El Registre Mercantil de València ofereix 48 places de pràctiques externes extracurriculars per a estudiants de la Universitat de València, distribuïdes de la següent manera:

  • 21 plazas para ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i Comptabilitat.
  • 27 plazas para Dret, Dret-Criminologia i Dret-Ciències Polítiques.

IMPORTANT: el nombre de places de pràctiques podria modificar-se si canviaren les condicions sanitàries de la COVID.

Requisits de l’alumnat

Complir tots els requisits següents:

  1. Estar matriculat durant el curs acadèmic 2021/2022, en els graus o dobles graus que s’indiquen en la present convocatòria.
  2. Tindre superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, a data 1 de juliol de 2022.
  3. No haver sigut beneficiari amb anterioritat d’aquest programa de pràctiques externes en el Registre Mercantil de València.

Duració i calendari

204 hores (30h formació inicial + 60 h formació continua+ 114h pràctiques) presencials distribuïdes segons el calendari que trobaràs en la convocatòria .

Dotación econòmica

550 € nets per a l’alumnat i pel total de la pràctica. Es donarà d’alta a l’alumnat en la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds

Fins al dia 26 de juny de 2022 en el següent formulari:

Ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes