Comissió Executiva

PRESIDÈNCIA
D.ª María Emilia Adán García

VICEPRESIDÈNCIA
D. Fernando Gil Bort

D.ª Mª Vicenta Mestre Escrivá.
Rectora de la Universitat de València

D.ª Isabel Vázquez Navarro.
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València

D.ª Mª Elena Olmos Ortega.
Secretària general de la Universitat de València

D. Juan Vicente Climent Espí.
Gerent de la Universitat de València

D. Vicente Boquera Amil.
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

D. José Gil Castellano.
Vocal del Consell Social de la Universitat de València

Maicerías Españolas, S.A.
D.ª Araceli Císcar García

Embutidos Martínez, S.A.
D.ª Leonor Saiz Amorós