Comissió Executiva

PRESIDÈNCIA
Sr. Vicent Soler i Marco

VICEPRESIDÈNCIA
Sr. Fernando Gil Bort

Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá.
Rectora de la Universitat de València

Sra. Ángeles Solanes Corella
Vicerrectora de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València

Sra. Mª Elena Olmos Ortega.
Secretària general de la Universitat de València

Sr. Juan Vicente Climent Espí.
Gerent de la Universitat de València

Sr. Vicente Boquera Amil.
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

Maicerías Españolas, S.A.
Sra. Araceli Císcar García

Embutidos Martínez, S.A.
Sra. Leonor Saiz Amorós