Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Beques pràctiques Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, i la Universitat de València van subscriure un conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives, sense relació laboral, en dependències de la Conselleria o en centres dependents d’aquesta, per part dels estudiants de la Universitat, amb l’objectiu de completar la seua formació universitària.

Convocatòria de pràctiques

RESOLUCIÓ CONSELLERIA MEDI AMBIENT

Per a ser admeses en aquesta convocatòria, la persona sol·licitant ha de complir amb tots i cadascun dels següents requisits:

  1. Estar matriculada en centres propis de la Universitat de València durant el curs 2023/2024, en una titulació oficial de grau o màster.
  2. Que complisca amb els requisits específics per a realitzar pràctiques de la titulació en la qual es trobe matriculat.
  3. Tenir superat el 50% dels crèdits de la titulació a data 2 d’ abril de 2024 en el cas dels graus.
  4. Que complisca amb els requisits de l’oferta o ofertes seleccionades (titulació, idiomes, expedient acadèmic, …), d’entre les descrites en l’Annex 2.
  5. Realitzar la inscripción correctamente (pas 1 i pas 2) seguint les indicacions detallades en el punt 1.4.

Calendari

Data Activitat
Del 25 al 29 de març de 2024 Termini de presentació de sol·licituds de pràctiques per a l’estudiantat.
A partir del 9 d’abril de 2024 Resolució proposada provisional.
Els dos dies posteriors a la resolució provisional. Termini de presentación de reclamacions.
A partir del 15 d’abril de 2024 Publicació d’estudiants admesos.
2 de mayo de 2024 Realització de les pràctiques.

Formulari de sol·licitud

Termini tancat.