La connexió entre obra i visitant: el valor de la mediació cultural

by Teresa Aguilar