Conéixer els efectes d’un assaig clínic i l’ús de fàrmacs, possible en la Universitat

by Teresa Aguilar