IA, microelectrònica i neurociència: la Universitat de València posa focus en els sectors més competitius

by Teresa Aguilar