«Falten recursos humans i materials per a implementar l’Administració electrònica»

by Teresa Aguilar