Reconeguda la labor dels tutors i tutores de pràctiques de la Facultat de Ciències Socials

by Mari Carmen Lara