L’organització dels recursos humans davant el repte que plantegen les modificacions de la nova reforma laboral

by Teresa Aguilar