José Ignacio Pastor i Amparo Oliver s’incorporen al patronat d’ADEIT com a patrons electes

by Teresa Aguilar