MOTIVEM | Departament d’Ocupació i Emprenedoria  |  Tel. 96 158 39 83  | motivem@uv.es

Tauler MOTIVEM

Aquest espai posa en contacte a estudiants de la Universitat de València per a participar en Idees MOTIVEM en equip.

  • Si vols participar en aquesta competició i no tens equip aprofita el Tauler MOTIVEM perquè t’ajudem a posar-te en contacte amb altres estudiants i formeu equip abans que s’òbriga el termini d’inscripció de la competició Idees MOTIVEM al gener de 2023.
  • Si sou un equip d’estudiants i voleu completar-lo amb algun estudiant més per a fer l’equip interdisciplinari, abans que s’òbriga el termini d’inscripció de la competició Idees MOTIVEM al gener de 2023, utilitza el Tauler MOTIVEM per a aconseguir-lo.
    És important que consultes primer les NOTES PUBLICADES per si hi ha alguna a la qual pugues optar

És important que consultes primer les NOTES PUBLICADES.

La informació publicada no contindrà dades personals, però seran facilitats als qui mostren interés per la teua sol·licitud.

REFERENCIA/REFERÈNCIAINFORMACIÓN/INFORMACIÓ
E08Estudiante de Doctorado en Literatura Inglesa busca equipo.
Estudiant de Doctorat en Lliteratura Anglesa cerca equip.
Q05Equipo conformado por dos estudiantes de 1º de Grado en Psicología busca estudiantes de Grado en Enfermería y/o Grado en Trabajo Social
Equip conformat per dos estudiants de 1r de Grau en Psicologia cerca estudiants de Grau en Infermeria i/o Grau en Treball Social