MOTIVEM | Departament d’Ocupació i Emprenedoria  |  Tel. 96 158 39 83  | motivem@uv.es

Tauler MOTIVEM

Aquest espai posa en contacte a estudiants de la Universitat de València per a participar en Idees MOTIVEM en equip.
Si vols integrar-te en un equip existent, pots sol·licitar-lo a través d’aquest formulari. Si després de publicar aquesta informació algú mostra interés, us posarem en contacte.

És important que consutltes primer les NOTES PUBLICADES.

La informació publicada no contindrà dades personals, però seran facilitats als qui mostren interés per la teua sol·licitud.

REFERENCIA/REFERÈNCIAINFORMACIÓN/INFORMACIÓ
Q01Equipo busca estudiante de Grado en Informática.
Equip cerca estudiant de Grau en Informàtica.
E01Estudiante de Grado en Enfermería busca equipo.
Estudiant de Grau en Infermeria cerca equip.
E02Estudiante de Doble Grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética busca equipo.
Estudiant de Doble Grau de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica cerca equip.
E03Estudiante de Grado en Criminología busca equipo.
Estudiant de Grau en Criminologia cerca equip.
E04Estudiante de Grado en Psicología busca equipo.
Estudiant de Grau en Psicologia cerca equip.
E05Estudiante de Grado en Psicología busca equipo.
Estudiant de Grau en Psicologia cerca equip.
E06Estudiante de Grado en Educación Social y Máster en Psicopedagogía busca equipo.
Estudiant de Grau en Educació Social i Màster en Psicopedagogia cerca equip.
Q02Equipo busca estudiante de Grado en Informática o estudiante INCOMING.
Equip cerca estudiant de Grau en Informàtica o estudiant INCOMING..