Ocupabilitat | Departament d’Ocupació i Emprenedoria | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es

Ja hem presentat la idea, com sabrem els qui són els 20 equips finalistes?

La comissió d’avaluació, encarregada d’analitzar les idees presentades, proposarà a l’òrgan convocant, a través de l’òrgan instructor, la llista dels 20 equips finalistes.

Sobre la base d’aquesta proposta, l’òrgan convocant dictarà una resolució provisional d’equips finalistes que es publicarà al tauler d’anuncis de la Universitat de València.

Acreditació i reconeixement de participació

L’alumnat i professorat dels equips que haja aconseguit presentar correctament les seues idees obtindrà una acreditació en reconeixement a la seua participació, que es remetrà de formar personalitzada per correu electrònic, una vegada revisades totes les idees presentades.

A més aquells estudiants que hagen participat en almenys el 80% de la formació voluntària Talent MOTIVEM, rebran una acreditació complementària.