Ocupabilitat | Departament d’Ocupació i Emprenedoria | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es

QUI POT INSCRIURE EQUIPS?

Únicament el professorat de la Universitat de València acreditat com a docent MOTIVEM pot inscriure equips.
L’alumnat interessat a participar pot identificar a aquests docents a través del cercador de professorat MOTIVEM.

QUI POT PARTICIPAR?

 • Estudiants matriculats en centres propis de la Universitat de València, en qualsevol de les seues titulacions.
 • Professorat de la Universitat de València.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Competició per a estudiants i professorat de la Universitat de València, que presenten, en equip, una idea que resolga una necessitat.

AVANTATGES PER A l’ALUMNAT I EL PROFESSORAT PARTICIPANT

 • Formació en competències gratuïta.
 • Experiència innovadora de treball en equip entre professorat i alumnat de diferents disciplines acadèmiques.
 • Activitat reconeguda per a l’alumnat amb 2 crèdits de participació per Acord de Consell de Govern del 11 de juliol de 2023.
 • Acreditació de participació per al professorat de col·laboració o coordinació, segons els casos.
 • Esment especial i possible premi econòmic per als components dels 20 equips finalistes.

INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció d’equips finalitzà el 21 de febrer de 2024

Passos a seguir per a inscriure equips

 1. Completar el formulari d’inscripció d’equips que es troba en https://links.uv.es/uvempren/IDEES_MOTIVEM, descarregar-lo en pdf i signar-lo de manera manuscrita o electrònica.
 2.  El o la docent que vaja a coordinar a l’equip o als equips haurà de presentar a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València accessible en aquest enllaç https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U tantes sol·licituds com equips coordine.
 3. Una vegada s’haja accedit al tràmit i s’hagen completat els diferents apartats previs, en la pestanya “General” s’haurà de triar:
  • Tipus d’Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
  • Òrgan al qual es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN).
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. IDEES MOTIVEM 2024.
 4. Posteriorment, en la pestanya “Fitxers adjunts” de la Seu Electrònica de la Universitat de València, s’haurà d’adjuntar el formulari resultant del pas 1 signat de manera manuscrita o electrònica.

Informació completa consultar la convocatòria