Ocupabilitat | Departament d’ Ocupació i  Emprenedoria | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es

CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS 2022

La cloenda i lliurament de Premis MOTIVEM 2022, 8 de juliol a les 12.30 hores en ADEIT.
Coneix els finalistes i la galeria d’imatges

PREMIS MOTIVEM 2022

Per a completar el Programa MOTIVEM s’ha definit una tercera fase, PREMIS MOTIVEM 2022, amb la finalitat de reconéixer i premiar públicament les vint idees finalistes resoltes en la convocatòria “Idees MOTIVEM en equip 2022”

Resolució Convocatòria Premis MOTIVEM 2022

29 de juny de 2022. Correcció d’errors a la convocatòria

30 de juny de 2022. Resolució provisional de admesos i exclosos Premis MOTIVEM 2022

5 de juliol de 2022. Resolució definitiva d’admesos Premis MOTIVEM 2022

QUI POT PARTICIPAR?

  • Les persones que formen part dels 20 equips finalistes resultants del Programa “Idees MOTIVEM en equip 2022” .

EN QUÈ CONSISTEIXEN?

  • Aquests equips defensaran presencialment les seues idees presentades en “Idees *MOTIVEM en equip 2022” davant un Jurat, en un màxim de 3 minuts cada equip.

MODALITATS I DOTACIÓ ECONÒMICA DELS PREMIS

Fins a un màxim de:

  • 5 primers premis, un per cada branca de coneixement de la Universitat de València, amb una dotació econòmica de 700 euros cadascun.
  • 20 accèssits, amb una dotació econòmica de 300 euros cadascun.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS I DOCUMENTACIÓ 

El termini de presentació finalitzarà l’endemà de publicar-se el llistat definitiu de finalistes en Idees MOTIVEM en equip.

El docent que realitze la coordinació de l’equip haurà de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Universitat de València, https://www.uv.es/eregistre  seguint els passos que indica la convocatòria.

S’haurà d’adjuntar en la sol·licitud de l’equip, la següent documentació de tots els participants, estudiants i docents:

  • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor (anvers i revers)
  • Fitxa de perceptor signada (Annex II)

MÉS INFORMACIÓ