El Reglament de Títols Propis i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat pel Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021, entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2022-2023.

Aquest és el reglament de los títols propis de postgrau de la Universitat de València, aprovat per Consell de Govern en data 29 de setembre de 2015 des del curs acadèmic 2016-2017 fins al curs acadèmic 2021-2022. ACGUV 205/2015.

L’ anterior normativa que regix els estudis propis de postgrau i d’especialització de la Universitat de València des del curs acadèmic 2008-2009 fins al curs acadèmic 2015-2016, aprovat per Consell de Govern el 26 d’abril de 2007. ACGUV 83/2007 i modificat en Consell de Govern el 27 de maig de 2008. ACGUV 98/2008.