Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Sol·licitar pràctiques extracurriculars


Comprova que compleixes amb els requisits per a realitzar pràctiques en requisits accés a pràctiques.

Tens dues opcions per a poder realitzar-les:

Opció A: Presenta la teua pràctica
  • L’empresa o entitat amb la qual hages contactat per a la realització de pràctiques, haurà de remetre a uvpracticas@uv.es el Comunicat de Selecció d’Estudiant degudament emplenat.
  • ADEIT prepararà la documentació de la pràctica, i te l’enviarà per email amb còpia al tutor/a acadèmic/a i al tutor/a de l’empresa o entitat.
Opció B: Tria la teua pràctica
  • Tria una plaça de pràctica en ofertes per titulació.
  • Emplena el formulari que trobaràs a continuació indicant un màxim de 3 places per ordre de prioritat.
  • Comprova que compleixes amb els requisits d’accés a les pràctiques.

IMPORTANT

  • Pots realitzar fins a 900 hores de pràctiques extracurriculars per curs acadèmic i titulació, en tantes entitats com vulgues.
  • No podràs realitzar pràctiques extracurriculars únicament el mes de setembre.
  • Les places oferides poden patir canvis per motius aliens a ADEIT i a la Universitat de València.
  • No has de posar-te en contacte amb l’empresa o entitat ni començar la teua pràctica fins que ADEIT t’ho indique.
  • No hi ha mínim d’hores per a poder realitzar pràctiques extracurriculars.
Formulari de sol·licitud