Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Sol·licitar pràctiques extracurriculars


Comprova que compleixes amb els requisits per a realitzar pràctiques en requisits accés a pràctiques. Tens dues opcions per a poder realitzar-les

A. Presenta la teua pràctica
 • L’empresa o entitat amb la qual hages contactat per a la realització de pràctiques, haurà de remetre a uvpracticas@uv.es el Comunicat de Selecció d’Estudiant degudament emplenat amb la suficient antelació (una mitjana de 10 dies abans de l’inici de la pràctica).
 • ADEIT prepararà la documentació de la pràctica, i te l’enviarà per email amb còpia al tutor/a acadèmic/a i al tutor/a de l’empresa o entitat.
 • No podran iniciar-se les pràctiques fins que no rebes el corresponent acord de pràctiques.
Pots proposar la teua pràctica fins al 15 de juliol.
Les propostes que arriben després d'aqueixa data no es tramitaran.
El termini s'obrirà de nou a partir de setembre, curs 2022/2023
B. Tria la teua pràctica
 • Tria una plaça de pràctica en ofertes per titulació.
 • Emplena el formulari que trobaràs a continuació indicant un màxim de 3 places per ordre de prioritat.
 • Comprova que compleixes amb els requisits d’accés a les pràctiques.
El 30 de juny es tanca el termini per a elecció de places.
El termini s'obrirà de nou a partir d'octubre, curs 2022/2023
IMPORTANT
 • Pots realitzar fins a 900 hores de pràctiques extracurriculars per curs acadèmic i titulació, en tantes entitats com vulgues.
 • No podràs realitzar pràctiques extracurriculars únicament el mes de setembre.
 • Les places oferides poden patir canvis per motius aliens a ADEIT i a la Universitat de València.
 • No has de posar-te en contacte amb l’empresa o entitat ni començar la teua pràctica fins que ADEIT t’ho indique.
 • No hi ha mínim d’hores per a poder realitzar pràctiques extracurriculars.
Formulari de sol·licitud
El termini de sol·licitud ha finalitzat, s'obrirà de nou a partir d'octubre.