Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Sol·licitar pràctiques extracurriculars


Pots realitzar fins a 900 hores de pràctiques extracurriculars per curs acadèmic i titulació, en tantes entitats com vulgues, excepte l’alumnat del Grau en CC de l’Activitat Física i l’Esport, que podran realitzar un màxim de 180 hores, que podran ser prorrogables amb autorització de la comissió de pràctiques.

No podràs realitzar pràctiques extracurriculars únicament el mes de setembre.

Comprova que compleixes amb els requisits per a realitzar pràctiques en requisits accés a pràctiques. Tens dues opcions per a poder realitzar-les.

A. Presenta la teua pràctica
  • L’empresa o entitat amb la qual hages contactat per a la realització de pràctiques, haurà d’emplenar el Comunicat de Selecció d’Estudiant . Aquest document haurà de remetre’s mínim 10 dies abans de l’inici de la pràctica en el cas de ser remunerada o 45 dies abans de l’inici en cas de no ser remunerada.
  • ADEIT prepararà la documentació de la pràctica, i te l’enviarà per email amb còpia al tutor/a acadèmic/a i al tutor/a de l’empresa o entitat.
  • En el cas dels Màsters i Doctorats és necessària l’autorització del Director/a del Màster o Doctorat per a la realització de pràctiques.
  • No podran iniciar-se les pràctiques fins que no rebes el corresponent acord de pràctiques.

IMPORTANT: En el present curs acadèmic 2023/2024, l’alumnat pot presentar la seua pràctica extracurricular fins al 14 de juny de 2024 (inclòs). Per al pròxim curs 2024/2025, es tornarà a obrir el termini de presentació a l’octubre de 2024.

B. Tria la teua pràctica
  • Tria una plaça de pràctica en ofertes per titulació.
  • Emplena el formulari que trobaràs a continuació indicant un màxim de 3 places per ordre de prioritat.
  • Comprova que compleixes amb els requisits indicats a la plaça de pràctiques.

Les places oferides poden patir canvis per motius aliens a ADEIT i a la Universitat de València.

No has de posar-te en contacte amb l’empresa o entitat ni començar la teua pràctica fins que ADEIT t’ho indique.

IMPORTANT: L’alumnat podrà triar plaça d’extracurricular fins al 14 de juny de 2024 (inclòs). Tornaran a aparèixer places per al pròxim curs a partir d’octubre de 2024.