Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Sol·licitar pràctiques extracurriculars


Comprova que compleixes amb els requisits per a realitzar pràctiques en requisits accés a pràctiques. Tens dues opcions per a poder realitzar-les

A. Presenta la teua pràctica
 • L’empresa o entitat amb la qual hages contactat per a la realització de pràctiques, haurà d’emplenar el Comunicat de Selecció d’Estudiant .Aquest document haurà de remetre’s mínim 10 dies abans de l’inici de la pràctica en el cas de les remunerades, i mínim 45 dies en el cas de les no remunerades.
 • ADEIT prepararà la documentació de la pràctica, i te l’enviarà per email amb còpia al tutor/a acadèmic/a i al tutor/a de l’empresa o entitat.
 • En el cas dels Màsters i Doctorats és necessària l’autorització del Director/a del Màster o Doctorat per a la realització de pràctiques.
 • No podran iniciar-se les pràctiques fins que no rebes el corresponent acord de pràctiques.
B. Tria la teua pràctica
 • Tria una plaça de pràctica en ofertes per titulació.
 • Emplena el formulari que trobaràs a continuació indicant un màxim de 3 places per ordre de prioritat.
 • Comprova que compleixes amb els requisits d’accés a les pràctiques.
IMPORTANT
 • Pots realitzar fins a 900 hores de pràctiques extracurriculars per curs acadèmic i titulació, en tantes entitats com vulgues, excepte l’alumnat del Grau en CC de l’Activitat Física i l’Esport, que podran realitzar un màxim de 180 hores, que podran ser prorrogables amb autorització de la comissió de pràctiques.
 • No podràs realitzar pràctiques extracurriculars únicament el mes de setembre.
 • Les places oferides poden patir canvis per motius aliens a ADEIT i a la Universitat de València.
 • No has de posar-te en contacte amb l’empresa o entitat ni començar la teua pràctica fins que ADEIT t’ho indique.
 • No hi ha mínim d’hores per a poder realitzar pràctiques extracurriculars.

El termini per a triar plaça s’obrirà el 15 de febrer de 2024