Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: identificació, anàlisi i gestió


Indicacions per a l’emplenament de l’oferta:

  • Aquells camps amb * són obligatoris, de no ser emplenats no es podrà passar a la següent pàgina.
  • Una vegada emplenada l’oferta es rebrà un correu electrònic de confirmació al costat d’una còpia de l’oferta emplenada al correu electrònic que s’indique com a email de la persona de contacte.
  • Si en les dates indicades no li hem comunicat l’assignació de cap estudiant és perquè la plaça oferida per a curricular no ha sigut triada. Per tant, de no indicar res en contra, la passaríem a extracurricular amb la finalitat de remetre-li algun candidat interessat.

Formulari d’oferta