Pràctiques | Departament de Pràctiques en Empreses | Tel. 96 160 3000 | uvpractiques@uv.es

logo filosofia_educacioMàster Universitari en Política, Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives


Informació_Master Politica_23_24

EXEMPLES PROGRAMES FORMATIUS_MASTER EN POLITICA _23_24

AUTOPCUM_M. POLITICA GEST. Y DIR.ORG.EDUCATIVAS_23_24

Indicacions per a omplir l’oferta:

  • Aquells camps amb * són obligatoris, de no ser emplenats no es podrà passar a la següent pàgina.
  • Una vegada emplenada l’oferta es rebrà un correu electrònic de confirmació al costat d’una còpia de l’oferta emplenada al correu electrònic que s’indique com a email de la persona de contacte.
  • Si en les dates indicades no li hem comunicat l’assignació de cap estudiant és perquè la plaça oferida per a curricular no ha sigut triada.
  • Per tant, de no indicar res en contra, la passaríem a extracurricular amb la finalitat de remetre-li algun candidat interessat.

Termini per a omplir i enviar l’oferta: 12 gener de 2024:

Oferta_Master Politica Gest. y Dirección Org. Educatives_23_24