Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Jornada Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

III Trobada de Centres y Tutores/as de Pràctiques Externes de la Facultad de Cièncias de l’Activitat Física i l’Esport


  • Data:  7 de maig de 2024.
  • Lloc de celebració: Sala de Graus de la Facultat de Cièncias de l’Actividad Física i l’Esport.
  • Duració: de 16:00 a 17:00 hores.
DIRIGIT 

Tutors/as externs de pràctiques de la Facultat de Ciències Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, responsables dels centres de pràctiques, professors/as tutors de pràctiques de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

OBJETIUS
  1. Reconèixer la col·laboració que presten els centres, tutors i tutores de pràctiques.
  2. Destacar exemples de bones col·laboracions en les pràctiques acadèmiques externes de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
  3. Facilitar el contacte i la comunicació entre les persones implicades.
PROGRAMA

15:50 h. Recepció d’assistents.
16:00 h. Inauguració.

Dr. D. Ferran Calabuig Moreno, Degà de la Facultad de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i L’Esport.
Dr. D. Pedro Pérez Soriano,Vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i L’Esport.
Dr. D. Miguel Ángel Barberá, Director del Departament de Pràctiques en Empresa de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT.
Dra. Dña. Inmaculada Aparicio, Coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Ciències de l’Activitat Fisica i l’Esport.

16:15 h. Fòrum de debat.

  • Inclusió en la seguretat social per l´estudiantat en pràctiques acadèmiques externes. Dña. Yolanda Montoro Sánchez, Subdirectora del Departament de Práctiques en Empresa de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT.
  • Tancament i avaluació de pràctiques per part de la tutorització d’empresa. Presentació guia tutorització acadèmica i de l’estudiant. Dra. Dña. Inmaculada Aparicio, Coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Ciències de l’Activitat Fisica i l’Esport.
  • Networking sobre les pràctiques en empreses. Modera: Dr. D. Alberto Encarnación Martínez, Coordinador Grau de la Facultat de Ciències de l’Activitat Fisica i l’Esport.

Torn obert de paraules.

17:00 h. Clausura i cafè.

INSCRIPCIONS

Emplenar el següent formulari, el termini d’inscripció es tancarà el pròxim 30 d’abril.

Per que la inscripció siga correcta, ha de rebre un correu de confirmació, revise el seu correu electrònic.