Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

2a convocatòria – Ford España S.L. Pràctiques per a Estudiants de la Universitat de València


FORD España, S.L. ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques formatives externes remunerades en les seues instal·lacions als estudiants de la Universitat de València, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

Projectes oferits
Requisits

Reunir tots i cadascun dels següents:

Ser estudiant de la Universitat de València de les titulacions indicades en el document de projectes oferits durant el curs 2021-2022 i complir les següents condicions:

  • Grau: Haver superat el 50% dels crèdits necessaris per a obtindre el seu títol i complir els requisits específics de la titulació.
  • Postgrau: estar matriculat i complir amb els requisits específics de la titulació.

Bon nivell d’anglés.

Duració

La duració serà de 5 mesos a mitja jornada, en torns de demà, de 8.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Dotació econòmica

L’import mensual de la beca serà de 521€ bruts per a cada estudiant.

Sol·licitud

Emplenar el següent formulari, adjuntant, en l’apartat corresponent els següents documents:

  1. Currículum.
  2. Certificat corresponent del nivell d’anglés aconseguit per l’alumne. (En cas de no disposar es demostrarà el nivell en l’entrevista).
  3. Per a Grau: el Resum de matrícula, crèdits i nota mitjana, obtinguts de la Secretaria Virtual, apartat Estudiant.
  4. Per a Postgrau: el Resum de matrícula, obtingut de la Secretaria Virtual, apartat Estudiant.
Formulari