Prácticas  |  Departamento de Prácticas en Empresas  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Programa d’Experts nacionals en Desenvolupament Professional convocat per l’Agència Europea de Seguretat Marítima


Duració de les pràctiques

Entre 3 y 6 mesos.

Presentació de candidatures:

S’haurà d’aportar la següent documentació degudament emplenada:
• CV Europass en Inglés i en castellà
• Carta d’Autorització del superior jeràrquic del candidat
• Document Application form que s’adjunta en el correu i apareix en la convocatoria

Les candidatures hauran de ser enviades  a tramitacionend.ue@maec.es abans de les 23:00 hores del 29 de juliol de 2021. No s’admetran aquelles candidatures enviades fora de termini.

Tota la informació està disponible en la pàgina web de l’Agència Europea de Seguretat Marítima.