Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Per a qualsevol informació addicional, us contestarem a través de l’adreça uvpracticas@uv.es 

– On obtinc el meu acord de pràctiques?
ADEIT remetrà l’acord o conveni de pràctiques acadèmiques externes per e-mail a tots els agents implicats: tutor d’empresa, tutor acadèmic i estudiant. El format és únicament digital i no requereix signatura, a excepció d’aquells casos en els quals la pràctica compte amb bossa econòmica i l’entitat el sol·licite. En aquest cas, portarà la signatura electrònica de ADEIT.

– Tinc diverses consultes, puc acudir a ADEIT?
Amb motiu de la crisi sanitària i amb la finalitat d’evitar la propagació del virus COVID-19, ADEIT atendrà les consultes únicament a través del nostre correu electrònic: uvpracticas@uv.es

– Ja he acabat la meua pràctica, però el meu tutor de empresa/entitat no ha rebut el correu electrònic per avaluar-me. Què he de fer?
Has d’enviar un correu electrònic a uvpracticas@uv.es en què indiques les teues dades i la data en què has acabat la teua pràctica. ADEIT actualitzarà la informació per al tutor o la tutora d’empresa o entitat perquè puga verificar les dades i avaluar la pràctica.

– A causa de la situació pel COVID-19, no puc començar en la data prevista.
En el cas que la situació sanitària el requerisca podrà posposar-se la data d’inici (de comú acord entre les parts) i , en qualsevol moment, es podrà modificar la modalitat de la pràctica a presència, semipresencial o a distància (telepràctica). En aquests casos, s’ha de comunicar a ADEIT mitjançant el formulari de “modificació dades pràctica”.

– Puc cobrar l’atur si es paralitza la meua pràctica pel coronavirus o per algun altre motiu si estic percebent una bossa econòmica?
La bossa econòmica que es percep durant la pràctica sí que serveix per cotitzar, però no per sol·licitar la prestació per desocupació. En aquest sentit, us recordem que la pràctica no es considera un treball, sinó part de la formació).

– Què és una pràctica cancel·lada?
Aquella que, estant formalitzada mitjançant conveni o acord de les pràctiques, no s’inicia.

– Què és una pràctica paralitzada?
La pràctica que, estant formalitzada mitjançant conveni o acord de pràctiques, es deixa de realitzar momentàniament. Aquestes pràctiques poden ser represes quan la situació del COVID-19 ho permeta.

– Què és una pràctica interrompuda?
Aquella que, estan formalitzada mitjançant conveni o acord de pràctiques, una vegada iniciada s’interromp per part d’algun dels agents implicats (estudiant, empresa o entitat, Universitat) sense possibilitat de continuar-la posteriorment.

– Què és una telepràctica?
Aquella pràctica que es desenvolupa a distància, és a dir, de manera no presencial en l’empresa o entitat i que té el vistiplau de totes les parts implicades (estudiant, empresa o entitat i Universitat). Sol correspondre’s amb la transformació d’una pràctica presencial amb motiu del COVID-19.

– On puc consultar la instrucció de la Universitat sobre les pràctiques?
Pots descarregar-te la instrucció en www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf

– Pot demanar-me una PCR negativa l’empresa abans de realitzar la pràctica?, si és així, Com he de procedir?
L’estudiant gestionarà la prova diagnòstica PCR a través del seu centre de salut. Per a això, si fóra necessari perquè el Centre de Salut es negara a realitzar-li-la, se li emetria una carta/justificant que indique el motiu pel qual es necessita PCR.

– En cas que algun company de positiu en covid-19 que procediment he de seguir?
Els que indique l’empresa o entitat.

– Si done positiu en covid19 Quin procediment he de seguir?
En cas de símptomes compatibles amb la Covid-19, l’estudiant haurà de comunicar-lo a les persones que exercisquen la tutoria en l’entitat i en la Universitat, a ADEIT i al correu covid@uv.es
Se seguiran les Recomanacions de la Conferència de les Universitats Espanyoles (CRUE) així com les que establisca la Universitat de València i les autoritats sanitàries Requisits, directrius i guies de la Universitat de València i autoritats sanitàries.

– Si he estat en contacte amb un positiu i he de guardar quarantena que he de fer?

En primer lloc tindràs que seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, hauràs de comunicar-li-ho a l’empresa i acordar amb ella el següent, segons siga el cas:
1. Mantindre la pràctica en la modalitat de telepráctica, si l’activitat de la pràctica és possible i els tutors ho accepten.
2. Paralitzar temporalment la pràctica, informant en tot moment als seus tutors, fins a passat el període de quarantena.

Una vegada finalitze el període de quarantena s’acordarà amb l’empresa com es reprendrà la realització d’aquestes amb normalitat.
Recorda que en cas de símptomes compatibles amb la Covid-19, has de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i en cas de contagi, comunicar-ho a les persones que exercisquen la tutoria en l’entitat i en la Universitat, a ADEIT i al correu covid@uv.es