Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Convocatòria ICEX Vives


El ICEX convoca 2.000 pràctiques remunerades a les quals poden accedir l’estudiantat de la Universitat de València així com les empreses o entitats que els acullen.

Condicions de les pràctiques:

  • Duració: entre 6 i 12 mesos
  • Destí: estranger (un o diversos països)
  • Dotació econòmica: en funció del país i ciutat (entre 21.000€ i 46.000€ a l’any)
  • Segur s’assistència mèdica i viatge inclòs.
  • Dirigit a tots els estudiants de la Universitat de València que complisquen requisits per a la realització de pràctiques formatives.

Informació i inscripcions en ICEX Vives