Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

II Convocatòria de Pràctiques Externes Remunerades en la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. per a l’any 2022

La Confederación Hidrográfica O.A. ofereix la realització de pràctiques formatives per a l’alumnat de la Universitat de València, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES

Per a ser admeses en aquesta convocatòria, la persona sol·licitant ha de complir amb tots i cadascun dels següents requisits:

  1. Estar matriculada en centres propis de la Universitat de València durant el curs 2022/2023, en una titulació oficial de grau o màster.
  2. Que complisca amb els requisits específics per a realitzar pràctiques de la titulació en la qual es trobe matriculat.
  3. Tenir superat el 50% dels crèdits de la titulació a data 1 de setembre de 2022 en el cas dels graus.
  4. Que complisca amb els requisits de l’oferta o ofertes seleccionades (titulació, idiomes, expedient acadèmic, …), d’entre les descrites en l’Annex 2.
Formulari de sol·licitud:
Calendari:
Data Activitat
27 de juliol de 2022 Obertura del termini de sol·licitud de pràctiques per a l’estudiantat.
28 d’agost de 2022 Tancament del termini de presentació de sol·licituds d’estudiants.
A partir del 5 de setembre 2022 Publicació d’estudiants amb la pràctica adjudicada i l’ajuda concedida vinculada a aquesta.
Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022 Realització de les pràctiques.