Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE – Universitat de València. Curs 2021/2022


La Fundació ONCE-CRUE Universitats Espanyoles ofereix 6 beques-pràctiques per als estudiants amb discapacitat de la Universitat de València a través de la convocatòria de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit.

L’alumnat amb discapacitat té l’oportunitat de completar la seua formació en tot tipus d’empreses a través d’un període equivalent a tres mesos complets de pràctiques remunerades amb una borsa màxima de 1800 € per cada beca. El període de realització de les pràctiques és del 15 de març al 30 de setembre.

RESOLUCIÓ: Resolució FONCE 2021 2022

CONVOCATÒRIA: Convocatòria Becas Practicas_FONCE-CRUE

CALENDARI:

Inscripció Beques FONCE (a través de la web de ADEIT + a través de la web de la FONCE).

IMPORTANT: totes dues inscripcions han d’estar realitzades perquè es tinga en compte la candidatura.

Fins al 28 de febrer
Resolució Provisional 3 de març
Reclamacions Del 3 al 8 de març
Resolució definitiva 10 de març
Inici de les pràctiques A partir del 15 de març
IMPORTANT: CUESTIONARIS 

El / l’estudiant, després de l’acceptació de la beca, en les fases en les quals se li indique (inici de la beca, fi de la beca i 6 mesos després de la finalització de la beca), ha d’emplenar un qüestionari breu online d’indicadors del seu procés formatiu i laboral, requerit pel Fons Social Europeu. Emplenar aquests qüestionaris és imprescindible i obligatori per a la persona beneficiària.