Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

Convocatòria de pràctiques externes en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ofereix la realització de pràctiques formatives en dependències de la pròpia Conselleria o en centres dependents d’aquesta, dirigits a l’alumnat de la Universitat de València, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES

Per a ser admeses en aquesta convocatòria, la persona sol·licitant ha de complir amb tots i cadascun dels següents requisits:

  1. Estar matriculada en centres propis de la Universitat de València durant el curs 2022/2023, en una titulació oficial de grau o màster.
  2. Que complisca amb els requisits específics per a realitzar pràctiques de la titulació en la qual es trobe matriculat.
  3. Tindre superat el 50% dels crèdits de la titulació a data 27 de setembre de 2022 en el cas dels graus.
  4. Que complisca amb els requisits de l’oferta o ofertes seleccionades (titulació, idiomes, expedient acadèmic, …), d’entre les descrites en l’Annex 1.
FORMULARI DE SOL·LICITUD

TANCAT

CALENDARI
Data Activitat
20 de setembre de 2022 Obertura del termini de sol·licitud de pràctiques per a l’estudiantat.
26 de setembre de 2022 Tancament del termini de presentació de sol·licituds d’estudiants.
A partir del 29 de setembre de 2022 Publicació d’estudiants amb la pràctica adjudicada i l’ajuda concedida vinculada a aquesta.
Entre15 d’octubre i el 30 de noviembre de 2022 Realització de les Pràctiques.