Del govern de les TI al govern amb les TI: un workshop de la CRUE analitza l’avanç de la digitalització de les universitats espanyoles

by Teresa Aguilar