Javier Vázquez: «Els fons Next Generation suposen l’oportunitat d’un canvi veritablement estructural de l’economia»

by Mari Carmen Lara