Roqueta: «La nova legislació podria centrar-se en el concurs de mèrits per a l’accés a l’ocupació pública»

by Teresa Aguilar